Regulamin

Regulamin sklepu internetowego AnnMaRa.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których zamówienie jest skompletowanie, powierzone przewoźnikowi oraz dostarczone za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem https://annmara.pl
Sprzedawca – AnnMaRa - Maria Buczek-Jaszczurowska, ul Przemysłowa 4/186, 30-701 Kraków, NIP: 7343137788, REGON: 384072507. 

Towar - rzecz dostępna w sprzedaży w Sklepie

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych i opisanych na stronach Sklepu. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz zawarcia umowy sprzedaży konieczne są:
  • dostęp do Internetu,
  • system operacyjny,
  • przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Do dokonana zakupu, wymagane jest założenie konta. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 1. Sprzedawca może porozumieć się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Klient posiada możliwość kontaktu ze Sprzedawcą poprzez pocztę elektroniczną lubformularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie.
 3. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.
 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 2. Ceny podawane na stronach przedstawiających produkt, to ceny samego towaru, nie zawierające kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są każdorazowo na etapie składania zamówienia.
 1. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w momencie składania zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

§3 Składanie zamówienia

 1. Dokonanie zakupu produktów dostępnych w Sklepie odbywa się poprzez złożenie Zamówienia.
 2. Składanie zamówień dostępne jest dostępne jest przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W trakcie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy, metody płatności oraz uzupełnienie niezbędnych danych do jego realizacji.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienie jest akceptacja niniejszego regulaminu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Złożenie zamówienia następuje poprzez potwierdzenie jego treści.

§4 Sposoby płatności

 1. Dostępne formy płatności za złożone zamówienie:
  • Tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • Za pośrednictwem płatności „Płatności Shoper”
  • Za pobraniem (gotówką w momencie odbioru towaru przez Kupującego)
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wyboru płatności poprzez tradycyjny przelew, zamówienie należy opłacić w ciągu 3 dni roboczych. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5 Dostawa

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Sklepu dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Nie ma możliwości odbioru osobistego w siedzibie firmy.
 3. W przypadku wyboru płatności poprzez przelew tradycyjne, realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty.
 4. Dostępne formy dostawy:
  • poprzez firmę kurierską,
  • dostawa do paczkomatów InPost.
 1. Informacje o kosztach dostawy widoczne są na formularzu składania zamówienia oraz na stronach informacyjnych Sklepu.
 2. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Kupujący zobowiązany jest ją zbadać, a w przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na podany adres: AnnMara Maria Buczek-Jaszczurowska, ul. Przemysłowa 4/186, 30-701 Kraków, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§8 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 3. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 5. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl